opc_loader
Winkelwagen

Privacyverklaring Pure Arabia

https://www.purearabia.nl

Over ons privacybeleid

Pure Arabia geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.


Het privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Pure Arabia. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 15/05/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.


Pure Arabia is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.


Gebruik van persoonsgegevens

Door het gebruiken van onze dienst laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Pure Arabia gebruikt uw gegevens om de volgende diensten te kunnen bieden:


Afhandelen bestelling

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij uw persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden. Wij mogen uw persoonsgegevens dan aan onze bezorgdienst geven om de bestelling bij u te laten bezorgen. Ook krijgen wij informatie over uw betaling van uw bank of creditcardmaatschappij. Hiervoor gebruiken wij uw betalingsgegevens, naw-gegevens, ip-adres, telefoonnummer, e-mailadres, factuuradres en afleveradres. Dit doen wij op basis van uw toestemming.


Uw account

Bij bepaalde onderdelen van onze webwinkel moet u zich eerst registreren. U moet dan informatie over uzelf opgeven en een gebruikersnaam kiezen. Daarmee maken wij een account, waarop u kunt inloggen met die gebruikersnaam en een zelfgekozen wachtwoord. Bij uw registratie slaan we informatie op zoals uw betalingsgegevens, naw-gegevens, ip-adres, telefoonnummer, e-mailadres, factuuradres en afleveradres, zodat u deze niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen.


Contactformulier en Nieuwsbrief

Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij uw betalingsgegevens, naw-gegevens, ip-adres, telefoonnummer, e-mailadres, factuuradres en afleveradres. Dit doen wij op basis van uw toestemming.

U kunt zich abonneren op onze nieuwbrief. Hierin leest u nieuwtjes, tips, aanbiedingen en informatie over onze producten en diensten. Dit abonnement kunt u op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Via uw account kunt u dit ook doorgeven. Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Deze gegevens worden bewaard totdat u het abonnement opzegt.


Website personaliseren

Om het winkelen bij Pure Arabia zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren en u artikelen aanbevelen die u mogelijk interessant vindt.


Verbeteren website

Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Pure Arabia gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden.


Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.


Verstrekking aan derden

Pure Arabia zal uw persoonlijke gegevens niet delen, verkopen, doorgeven of op enige andere wijze verspreiden aan derden, tenzij derden zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling of door de wet is vereist of u hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven. Zo kan het bijvoorbeeld noodzakelijk zijn uw adres- en bestelgegevens aan onze leveranciers door te geven wanneer u producten bestelt. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.


Beveiliging

Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Wanneer u een bestelling plaatst of uw gegevens bij bedrijfsnaam raadpleegt, wordt gebruik gemaakt van één van de modernste technieken: de Secure Socket Layer (SSL-encryptie).


Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Op deze pagina vindt u altijd de meest recente informatie.


Inzage en wijzigingen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens. Op deze pagina vindt u altijd de meest recente informatie.


Contactgegevens

Pure Arabia

Brigantiastraat 34

1363 XW Almere

info@purearabia.nl

06-14516241